Hand drawn 2D animation of white silhouette scribble falling down on knees Traditionell 2d animation av vid silhuett som faller på knä till marken

GLORIA BERNARDSSON / Animation , Animation
Inverted silhouette falling down