car trails in green grass and red soil from a fiat in the colors of the Italian flag, bilspår i grönt gräs och röd jord från en fiat i italienska flaggans färger

STEFAN HÖRBERG / 3D/CGI , Objects , 3D/CGI
Car trails in the colors of the Italian flag.
Client: Fiat     Agency: Saatchi & Saatchi